Bestyrelsen i Næstved /Fladså lokalafdeling består af følgende:

Formand   
Henning Jensen
55725825
henje@live.dk

Næstformand
Inger Rørbech
55723406
nielsinger@os.dk

Kasserer
Leif Egmont Nielsen
30530377
len@lemiljoe.dk

Sekretær
Marianne Olsen
40522980
i.m.olsen@outlook.com

Menig bestyrelsesmedlem
Inger Söderdahl
55441603
inos@stofanet.dk

Menig bestyrelsesmedlem
Bjørn Falck-Petersen
55736702
falck@stofanet.dk

Menig bestyrelsesmedlem
Angela Risager

Suppleant
Rikke Arnes
23669514
rikkearnes@mail.dk