Generalforsamling

Lokalafdelingens ordinære generalforsamling 2019 afholdes traditionen tro i Beslagsmedjen på Grønnegades Kaserne, og dato og tid hedder i år torsdag den 14. marts kl. 19.00 med indledende spisning kl. 18.00.

Som vi har gjort de senere år arrangerer vi også i forbindelse med dette års generalforsamling en temaaften.  Denne gang er emnet ”Ungdom i Norden”.

Rikke Arnes fra bestyrelsen og Kirsten Smidt Hansen, der er leder af Tonkawa-Stammen under Det Danske Spejderkorps, fortæller om et fælles nordisk samarbejde mellem spejder-grupper fra Norge, Sverige og Danmark.

I det forgangne år har danske spejdere deltaget i nordisk spejderlejr i Ora i Sverige under navnet ”Speiding over alle Grenser” forkortet til ”Spovalgre”.

Hvad har de unge fået ud af samværet med andre unge fra de andre nordiske lande?  Hvad betyder nordisk samarbejde for unge i dag?

Spejderne vil sikkert give os svar derpå og forhåbentlig stimulere lysten til at debattere emnet blandt deltagerne.

Tid:               Torsdag den 14. marts 2019
18.00 spisning
19.00 generalforsamling iflg. vedtægterne
20.00 temaaften ”Ungdom i Norden”

Sted:              Beslagssmedjen på Grønnegades Kaserne, Næstved

Pris:               For spisning kr. 100,-. Vin, vand og øl kan købes til rimelige priser.

Tilmelding:  Tilmelding til spisning skal ske senest den 1. marts 2019 enten til:

Inger Söderdahl på tlf. 5544 1603 / 2422 4306 eller
Inger Rørbech på tlf. 5572 3406

Generalforsamling