Lokalforeningens ordinære generalforsamling 2024 afholdes traditionen tro i Beslagsmedjen på Grønnegades Kasserne.
I år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. De er begge villige til genvalg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest fredag den 1. marts 2024. Forslag kan sendes til et bestyrelsesmedlem med brev eller på mail (se bagsiden).

Sted:     Beslagsmedjen Grønnegades Kaserne, 4700 Næstved
Tid:       Torsdag den 14. marts 2024 kl. 18:00 – 21.00.
Kl. 18:00 middag
Kl.  19:00 generalforsamling
Pris:     Hvis man ønsker at deltage i middagen kr. 100,-. Ellers gratis adgang.

Tilmelding til middagen skal ske senest den 7. marts 2024 til Angela Risager på telefon 21 66 42 54 eller mail: risagerak@gmail.com.